Sản phẩm
 
 

Bột làm bánh Gateaux

 
 
 

Gateaux trà xanh

 
 
 

Bột làm bánh Pizza

 
 
 

Cupcake Chocolate

 
 
 

Muffin Carrot

 
 
 

Muffin Chuối

 
 
 

Muffin Chocolate

 
 
 

Muffin Coffee

 
 
 

Muffin Trà Xanh

 
 
 

Muffin Nho

 
 
 

Muffin Vanilla

 
 
 

Cookies Chocolate

 
 
 

Cookies Chocolate Chips

 
 
 

Cookies Hạnh nhân

 
 
 

Cookies Nho

 
 
 

Cookies Vanilla

 
 
 

Hoa Ban

 
 
 

Sao La

 
 
 

Gấu Trúc

 
 
 

Bột làm Vỏ Bánh Su

 
 
 

Baguette

 
 
 

Hải Cẩu

 
 
 

Hoa Ngọc Trâm

 
 
 

Sóc Bay

 
 
 

Con Hươu

 
 
 

Đông Hồ

 
 
 

Phôi lúa mì Wheat Germ 100

 
 
 

Premix Gateaux

 
 
 

Premix Muffin

 
 
 

Cám Mì

 
 
 

Bột Mì Đa Dụng

 
 
 

Premix Muffin Greentea

 
 
 

Ba con tôm

 
 
 

Ba con cá

 
 
 

Ba chú lợn con

 
 
 

Năm chú lợn con

 
 
 

Hoa Thủy Tiên

 
 
 

Kinh Bắc

 
 
 

King Pie

 
 
 

BBQ Pork Buns

 
 
 

Như Nguyệt

 
 
 

Top Ten

 
 
 

502

 
 
 

Premix Muffin Vanilla

 
 
 

Premix Muffin Chocolate

 
 
 

Premix Crepe

 
 
 

Premix Choux

 
 
 
 
 
 

Bột làm bánh Gateaux

 
 
 

Gateaux trà xanh

 
 
 

Bột làm bánh Pizza

 
 
 

Cupcake Chocolate

 
 
 

Muffin Carrot

 
 
 

Muffin Chuối

 
 
 

Muffin Chocolate

 
 
 

Muffin Coffee

 
 
 

Muffin Trà Xanh

 
 
 

Muffin Nho

 
 
 

Muffin Vanilla

 
 
 

Cookies Chocolate

 
 
 

Cookies Chocolate Chips

 
 
 

Cookies Hạnh nhân

 
 
 

Cookies Nho

 
 
 

Cookies Vanilla

 
 
 

Hoa Ban

 
 
 

Sao La

 
 
 

Gấu Trúc

 
 
 

Bột làm Vỏ Bánh Su

 
 
 

Baguette

 
 
 

Hải Cẩu

 
 
 

Hoa Ngọc Trâm

 
 
 

Sóc Bay

 
 
 

Con Hươu

 
 
 

Đông Hồ

 
 
 

Phôi lúa mì Wheat Germ 100

 
 
 

Premix Gateaux

 
 
 

Premix Muffin

 
 
 

Cám Mì

 
 
 

Bột Mì Đa Dụng

 
 
 

Premix Muffin Greentea

 
 
 

Ba con tôm

 
 
 

Ba con cá

 
 
 

Ba chú lợn con

 
 
 

Năm chú lợn con

 
 
 

Hoa Thủy Tiên

 
 
 

Kinh Bắc

 
 
 

King Pie

 
 
 

BBQ Pork Buns

 
 
 

Như Nguyệt

 
 
 

Top Ten

 
 
 

502

 
 
 

Premix Muffin Vanilla

 
 
 

Premix Muffin Chocolate

 
 
 

Premix Crepe

 
 
 

Premix Choux

 
 
 
 
 

Bột Chiên Giòn

 
 
 

Bột làm Bánh Tiêu

 
 
 
 
 

Bột làm Bánh Bao

 
 
 

Bột làm Bánh Bao (túi)

 
 
 
 
 
 

Hoa Ban

 
 
 

Sao La

 
 
 

Gấu Trúc

 
 
 

Hải Cẩu

 
 
 

Hoa Ngọc Trâm

 
 
 

King Pie

 
 
 
 
 

Gấu Trúc

 
 
 

Hoa Ngọc Trâm

 
 
 
 
 

Baguette

 
 
 

BBQ Pork Buns

 
 
 

Như Nguyệt

 
 
 

502

 
 
 
 
 

Sóc Bay

 
 
 

Con Hươu

 
 
 

Đông Hồ

 
 
 

Kinh Bắc

 
 
 

Top Ten

 
 
 
Trang 1/2: 1 2 »