Tin Tiến Hưng » Đảm bảo chất lượng - Phòng Q.A.( Quality Assurance )

Đảm bảo chất lượng - Phòng Q.A.( Quality Assurance )

Ngay từ khi thành lập Tiến Hưng đã xác định chất lượng sản phẩm là tiêu chí hàng đầu. Vì vậy, từ khâu thiết kế nhà máy, đầu tư máy móc thiết bị, cho tới phát triển đội ngũ nhân viên, Tiến Hưng đã nhấn mạnh đến việc duy trì chất lượng sản phẩm cao và ổn định.

 

Việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là những vấn đề được Tiến Hưng đặc biệt quan tâm. Chúng tôi luôn cố gắng cải tiến sản phẩm và dịch vụ tốt hơn nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức theo các tiêu chí sau đây:


1. Chất lượng cao và ổn định


2. An toàn vệ sinh thực phẩm


3. Đảm bảo dinh dưỡng của bột mì


Tiến Hưng trang bị cho phòng Q.A (Đảm bảo chất lượng) và phòng R&D (Nghiên cứu & phát triển sản phẩm) đầy đủ các thiết bị thí nghiệm tiên tiến nhất của  Châu Âu (EU): thiết bị kiểm tra protein, máy đo chỉ số rơi, máy kiểm tra chất lượng gluten (Máy Farinograph và Extensograph), máy kiểm định nhanh bằng phương pháp đo tán xạ cận hồng ngoại (Máy Infraneo)… Cùng với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 và HACCP các sản phẩm của Tiến Hưng khi đến với khách hàng luôn có chất lượng tốt nhất.